Wednesday, February 10, 2010

11th General Assembly of Kalipunan ng Kristiyanong Kabataan sa Pilipinas


Poster Credits
Gawa ni: Jeanelle Nicolas Ablola

No comments:

Post a Comment